ბოლო განახლება: ბოლოს განახლდა: ივნისი 06, 2019

MARRIOTT GROUP - ის გლობალური კონფიდენციალურობის განაცხადი

Marriott Group (PDF) (ინგლისურად), რომელიც მოიცავს Marriott International, Inc., Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC შპს (აქამდე ცნობილი, როგორც Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.) და მათი შვილობილი კომპანიები, გაფასებთ თქვენ, როგორც ჩვენს სტუმარს და აცნობიერებს თქვენთვის კონფიდენციალურობის მნიშვნელობას. გვსურს, იცოდეთ, თუ როგორ ვაგროვებთ, ვიყენებთ და გავცემთ მონაცემებს.

კონფიდენციალურობის განაცხადი აღწერს Marriott Group-ის კონფიდენციალურობის დაცვის პრაქტიკებს იმ მონაცემებისთვის, რომლებსაც ჩვენ ვაგროვებთ.

 • ჩვენ მიერ მართვადი ვებ-გვერდების მეშვეობით, სადაც გაქვთ წვდომა კონფიდენციალურობის განაცხადზე, მათ შორის Marriott.com და სხვა ვებ-გვერდების მეშვეობით, რომლებსაც ფლობს ან აკონტროლებს Marriott ჯგუფი (ერთად „ვებ-გვერდები“)
 • ჩვენ მიერ გამოსაყენებლად შექმნილი კომპიუტერული აპლიკაციებიდან ან კომპიუტერებიდან და მობილური მექანიზმებიდან („აპლიკაციებიდან“)
 • ჩვენი სოციალური გვერდებიდან, რომლებსაც ვაკონტროლებთ ჩვენ და რომლიდანაც გაქვთ წვდომა კონფიდენციალურობის განაცხადზე. (ერთად, ჩვენი „სოციალური მედიის გვერდები“)
 • HTML-ში დაფორმატებული ელ-ფოსტის საშუალებით, რომლითაც გიგზავნით კონფიდენციალურობის განაცხადის ბმულს და ასევე ჩვენთან თქვენი კომუნიკაციის საშუალებით.
 • როდესაც თქვენ, როგორც სტუმარი, ეწვევით ან ჩერდებით ჩვენს ერთ-ერთ ობიექტში, ან სახლში და ვილაში, რომელიც შემოთავაზებულია Marriot International-ის პლატფორმის სახლების და ვილების (Homes and Villas) მიერ ან სხვა ოფლაინ ურთიერთქმედების (ერთობლივად მოხსენიებული, როგორც „ობიექტების ვიზიტები და ოფლაინ ურთიერთქმედებები“) საშუალებით.

ვებ-გვერდებს, აპლიკაციებს და ჩვენს სოციალური მედიის გვერდებს ერთობლივად მოვიხსენიებთ, როგორც „ონლაინ სერვისებს“, ხოლო ობიექტების ვიზიტებთან და ოფლაინ ურთიერთქმედებებთან ერთად, როგორც „სერვისებს“. სერვისის გამოყენებით, თქვენ თანხმობას აცხადებთ ამ კონფიდენციალურობის განაცხადის პირობებზე.

Apri

პერსონალური მონაცემები“ გულისხმობს მონაცემებს, რომლებიც ახდენს თქვენი, როგორც ინდივიდის იდენტიფიცირებას ან დაკავშირებულია იდენტიფიცირებად ინდივიდთან.

თქვენი სტუმრობის განმავლობაში, შეხების წერტილებიდან, კანონთან შესაბამისად, ვაგროვებთ პერსონალურ მონაცემებს, როგორიცაა:

 • სახელი
 • სქესი
 • საფოსტო მისამართი
 • ტელეფონის ნომერი
 • ელფოსტის მისამართი
 • საკრედიტო და სადებეტო ბარათის ნომერს ან სხვა გადახდის მონაცემები
 • ფინანსური ინფორმაცია შეზღუდულ ფარგლებში
 • ენობრივი უპირატესობა
 • დაბადების დრო და ადგილი
 • ეროვნება, პასპორტი, ვიზა ან სახელმწიფოს მიერ გაცემული სხვა საინდენტიფიკაციო მონაცემი
 • მნიშვნელოვანი თარიღები, როგორიცაა დაბადების დღეები და განსაკუთრებული შემთხვევები
 • წევრობის და ლოიალურობის პროგრამის მონაცემები ( მათ შორის ერთობლივი საგადასახადო ბარათები, სამოგზაურო პარტნიორის პროგრამები
 • დამსაქმებლის მონაცემები
 • სამოგზაურო მარშრუტის, ტურის ჯგუფების და ღონისძიებების მონაცემები
 • წინა სტუმრობები და ინტერაქციები, შესყიდული პროდუქტები და სერვისები, განსაკუთრებული მომსახურებები და მოთხოვნები.
 • გეო-ლოკაციის ინფორმაცია
 • სოციალური მედიის ანგარიშის საიდენტიფიკაციო, პროფილის სურათი და სხვა საჯაროდ ხელმისაწვდომი მონაცემები, ან ის მონაცემები, რომლებიც ხელმისაწვდომი გახდა სოციალური მედიისა და ლოიალობის პროგრამაში მონაწილეობის შედეგად

შეზღუდული გარემოებით, ასევე შესაძლებელია შევაგროვოთ:

 • ოჯახის წევრების და თანმხლებთა მონაცემები, როგორიცაა ბავშვების სახელი და ასაკი.
 • ბიომეტრული მონაცემები, როგორიცაა ციფრული სურათები
 • სურათები და ვიდეო და აუდიო მონაცემები შემდეგნაირად: (ა) უსაფრთხოების კამერების საშუალებით, რომლებიც განთავსებულია ჩვენი საკუთრების საჯარო ადგილებში, როგორებიცაა კორიდორი და ვესტიბიული. ასევე (ბ) კამერების საშუალებით, რომლებსაც ატარებენ ჩვენი დანაკარგის თავიდან აცილებაზე პასუხისმგებელი ოფიცრები და სხვა უსაფრთხოების პერსონალი
 • ის, რასაც სტუმრები ანიჭებენ უპირატესობას, მათი მოთხოვნები და სხვა ინდივიდუალიზებული მონაცემები („პერსონალური უპირატესობები“), როგორიცაა თქვენი ინტერესები, ღონისძიებები, საყვარელი საქმიანობები, საკვების და სასმლის არჩევანი, სერვისები და მომსახურება, რომლებზეც გვირჩევთ ან რომლებსაც თავად ვსწავლობთ თქვენი სტუმრობის განმავლობაში.

იმ შემთხვევაში, თუ გადმოგვცემთ ჩვენ ან ჩვენი მომსახურების გამწევს ინფორმაციას სხვა ადამიანების შესახებ (მაგ. თუ გააკეთებთ ჯავშანს სხვა ინდივიდისათვის), ეს ნიშნავს რომ თქვენ გაქვთ უფლებამოსილება მოიქცეთ ასე და ჩვენ გვანიჭებთ უფლებას, გამოვიყენოთ ეს მონაცემები კონფიდენციალურობის განაცხადის შესაბამისად.

Apri

ჩვენ პირად მონაცემებს ვაგროვებთ სხვადასხვა გზებით:

 • ონლაინ მომსახურებები. ჩვენ ვაგროვებთ პირად მონაცემებს, როდესაც თქვენ აკეთებთ ჯავშანს, იძენთ პრუდუქციას და სერვისებს ჩვენი ვებ-გვერდების ან აპლიკაციების საშუალებით, გაქვთ ჩვენთან კომუნიკაცია, ან სხვაგვარად, როდესაც გვიკავშირდებით ან აქვეყნებთ სოციალური მედიის გვერდებზე, რეგისტრირდებით ელექტრონული სიახლეების მისაღებად ან მონაწილეობთ გამოკითხვაში, შეჯიბრსა ან სარეკლამო შეთავაზებაში.
 • საკუთრების მონახულება და კავშირს გარე ინტერაქციები. ჩვენ ვაგროვებთ პერსონალურ მონაცემებს, როდესაც თქვენ სტუმრობთ ჩვენს ობიექტებს, სახლებს ან ვილებს, ან სარგებლობთ ისეთი ობიექტის მომსახურებებით და სავაჭრო წერტილებით, როგორებიცაა რესტორნები, კონსიერჟის მომსახურება, ჯანმრთელობის კლუბები, ბავშვთა ზრუნვა და სპა. ჩვენ ასევე ვაგროვებთ პერსონალურ მონაცემებს, მაშინ როდესაც თქვენ ესწრებით ხელშემწყობ ღონისძიებებს, რომლებსაც ჩვენ ვმასპინძლობთ, ან რომელშიც ვმონაწილეობთ, ან იმ შემთხვევაში, როდესაც გვაწვდით თქვენს პერსონალურ მონაცემებს ღონისძიებების ხელშეწყობისათვის.
 • ​კლიენტთა მომსახურების ცენტრები. ჩვენ ვაგროვებთ პერსონალურ მონაცემებს, როდესაც თქვენ აკეთებთ ჯავშავს ტელეფონის საშუალებით, გვეკონტაქტებით ელ-ფოსტით, ფაქსით, ონლაინ სასაუბრო მომსახურებით ან უკავშირდებით კლიენტთა მომსახურების ცენტრს. ეს კომუნიკაციები შესაძლოა იწერებოდეს ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.
 • მესაკუთრეები და ფრანჩიზები. ჩვენ ვაგროვებთ პერსონალურ მონაცემებს Marriott ჯგუფის ბრენდირების ქვეშ არსებული შენობების მფლობელებისაგან ჩვენ ასევე ვაგროვებთ პერსონალურ მონაცემებს Marriott ჯგუფის ბრენდირებული ობიექტების ფრანჩიზებისაგან, რომლებიც იმყოფებიან დამოუკიდებელ ფლობაში და იმართებიან ჩვენთან გაფორმებული ფრანჩიზის ხელშეკრულებით მიხედვით. მესაკუთრეები და ფრანჩიზები Marriott ჯგუფისგან ცალკე მდგომნი არიან.
 • სახლების და ვილების ობიექტის მართვის კომპანიები. ჩვენ ვაგროვებთ პერსონალურ მონაცემებს კომპანიებისა და მათი სერვისის პროვაიდერებისგან, რომლებიც მართავენ სახლების და ვილების ობიექტებს, თქვენ მიერ დაჯავშვნილ სახლებს და ვილებს, და გაწვდიან დამატებით მხარდაჭერას სახლებსა და ვილებში თქვენი სტუმრობის დროს („სახლების და ვილების საკუთრების მართვის კომპანიები“). სახლების და ვილების ობიექტების მართვის კომპანიები დამოუკიდებლები არიან Marriott ჯგუფისგან.
 • სტრატეგიული ბიზნეს პარტნიორები. ჩვენ ვაგროვებთ პერსონალურ მონაცემებს იმ კომპანიებისგან, რომლებთანაც ვთანამშრომლობთ, იმისათვის, რომ უზრუნველგყოთ პროდუქციით, სერვისებით თუ იმ შეთავაზებებით, რომლებსაც ვამყარებთ ჩვენს საკუთრებებში თქვენს გამოცდილებაზე ან რასაც ვფიქრობთ, რომ წარმოადგენს თქვენი ინტერესის სფეროს (“სტრატეგიული ბიზნეს პარტნიორები”). სტრატეგიული ბიზნეს პარტნიორების მაგალითები გულისხმობს ობიექტებზე არსებულ სავაჭრო წერტილებს, სამოგზაურო და ტურ-პარტნიორებს, პარტნიორებს, ავტომობილის გაქირავების პროვაიდერებს და სამოგზაურო ჯავშნების პლათფორმებს. სტრატეგიული ბიზნეს პარტნიორები Marriott ჯგუფისგან ცალკე მდგომნი არიან.
 • სტრატეგიული ბიზნეს პარტნიორები. ჩვენ ვაგროვებთ პერსონალურ მონაცემებს იმ კომპანიებისგან, რომლებთანაც ვთანამშრომლობთ, იმისათვის, რომ უზრუნველგყოთ პროდუქციით, სერვისებით თუ იმ შეთავაზებებით, რომლებსაც ვამყარებთ ჩვენს საკუთრებებში ან სახლებსა და ვილებში თქვენს გამოცდილებაზე ან რასაც ვფიქრობთ, რომ წარმოადგენს თქვენი ინტერესის სფეროს (“სტრატეგიული ბიზნეს პარტნიორები”). სტრატეგიული ბიზნეს პარტნიორების მაგალითები გულისხმობს ობიექტებზე არსებულ სავაჭრო წერტილებს, მოგზაურობის და ტურის პარტნიორებს, დროითი განაწილების პარტნიორებს, ავტომობილის გაქირავების პროვაიდერებს და სამოგზაურო ჯავშნების პლატფორმებს. სტრატეგიული ბიზნეს პარტნიორები Marriott ჯგუფისგან დამოუკიდებლები არიან.
 • ინტერნეტთან დაკავშირებული მოწყობილობები. ჩვენ ვაგროვებთ პერსონალურ მონაცემებს ჩვენს საკუთრებაში არსებული ინტერნეტთან დაკავშირებული მოწყობილობებიდან. მაგალითად, შეგიძლიათ გამოიყენოთ სახლის ჭკვიანი ასისტენტი, იმისათვის, რომ აკონტროლოთ თქვენი საცხოვრებელი და თქვენივე გამოცდილება.
 • ფიზიკურ და მობაილ ლოკაციაზე დამყარებული სერვისები. ჩვენ ვაგროვებთ პერსონალურ მონაცემებს, იმ შემთხვევაში თუ გადმოტვირთავთ ჩვენს რომელიმე აპლიკაციას ან მონაწილეობას მიიღებთ გარკვეულ პროგრამებში. მაგალითად, ჩვენ შესაძლოა მოვიპოვოთ თქვენი მოწყობილობის ფაქტობრივი ადგილმდებარეობა, სატელიტის, მობილური კავშირის ანძის, WiFi სიგნალის ან სხვა ტექნოლოგიის საშუალებით. ჩვენ ამ მონაცემებს შევაგროვებთ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ თანხობას განაცხადებთ აპლიკაციის ან სხვა პროგრამის საშუალებით ( პროგრამაში პირველად შესვლის დროს ან მოგვიანებით), იმისათვის რომ მიიღოთ განსაკუთრებული შეთავაზებები და გააქტიუროთ მდებარეობაზე ორიენტირებული პროდუქტები თქვენს მობილურზე. იმ შემთხვევაში, თუ დაეთანხმეთ პირობებს, აპლიკაცია ან სხვა პროგრამა განაგრძობს თქვენი ადგილმდებარეობის მოანცემების შეგროვებას მაშინ, როდესაც უშუალოდ იმყოფებით ან ახლოს ხართ ობიექტთან მანამ,სანამ არ გამოხვალთ აპლიკაციის სისტემიდან ან არ დახურავთ მას (მაგ. აპლიკაცია ან სხვა პროგრამა შეაგროვებს აღნიშნულ მონაცემებს თუ იგი პარალელურად ჩართულია) ან მანამ, სანამ თქვენი ტელეფონის ან სხვა რომელიმე მოწყობილობის პარამეტრების საშუალებით, არ გააუქმებთ ადგილმდებარეობაზე წვდომის ფუნქციას Marriott ჯფუგის აპლიკაციისა და სხვა პროგრამებისათვის.

Apri

“სხვა მონაცემები” გულისხმობს მონაცემებს, რომელიც უშუალოდ არ ავლენს თქვენს პიროვნებას ან პირდაპირ არ უკავშირება რომელიმე ინდივიდს. იმ შემთხვევაში, თუ „სხვა მონაცემები“ გამოააშკარავებს თქენს პიროვნებას ან დაკავშირებული იქნება ინდივიდთან, ჩვენ ამ სხვა მონაცემებს განვიხილავთ როგორც პერსონალურ მონაცემებს. სხვა მონაცემები მოიცავს:

 • ბრაუზერის და მოწყობილობის მონაცემები
 • აპლიკაციის გამოყენების მონაცემები
 • შეგროვებული ინფორმაცია ქუქის, პიქსელური ტეგების და სხვა ტექნოლოგოების საშუალებით
 • დემოგრაფიული მონაცემები და თქვენ მიერ მოწოდებული სხვა მონაცემები

კომბინირებული მონაცემები

Apri

ჩვენ სხვა მონაცემებს ვაგროვებთ სხვადასხვა გზებით:

 • თქვენი ბრაუზერი ან მოწყობილობა. ჩვენ გარკვეული სახის მონაცემებს ვიღებთ თქვენი ბრაუზერის საშუალებით ან ავტომატურად თქვენი მოწყობილობიდან, როგორებიცაა მედია წვდომის კონტროლის (MAC) მისამართი, კომპიუტერის ტიპი ( ვინდოუსი ან მაკინტოში), ეკრანის რეზოლუცია, ოპერაციული სისტემის სახელი და ვერსია, მოწყობილობის მწარმოებელი და მოდელი, ენა, ინტრნეტ ბრაუზერის ტიპი და იმ ონლაინ მომსახურების (როგორებიცაა აპლიკაციები) ვერსია და სახელი, რომლებსაც თქენ იყენებთ. ჩვენ ვიყენებთ ამ მონაცემებს იმისათვის, რათა დავრწმუნდეთ რომ, ონლაინ მომსახურებები ფუნქციონირებს სათანადოდ.
 • თქვენ მიერ აპლიკაციების გამოყენება. ჩვენ ვაგროვებთ გარკვეულ მონაცემებსროდესაც თქვენ ტვირთავთ ან იყენებთ აპლიკაციას. მაგალითად ინფორმაციას როგორებიცაა აპლიკაციის გამოყენების მონაცემები, თარიღი და დრო, როდესაც თქვენს მოწყობილობაში არსებული აპლიკაცია უკავშირდება ჩვენს სერვერს და რა მონაცემების და ფაილების გადმოწერა მოხდა აპლიკაციის საშუალებით, თქვენი მოწყობილობის ნომრის მიხედვით.
 • ქუქი ფაილები. ჩვენ ვაგროვებთ გარკვეულ მონაცემებს ქუქი ფაილებიდან, რომელიც წარმოადგენს იმ მონაცემების ნაწილს, რომელიც უშუალოდ იმ კომპიუტერში ან მობილურ მოწყობილობაში ინახება, რომელსაც იყენებთ. ქქუქი საშუალებას გვაძლევს, მოვაგროვოთ ისეთი მონაცემები, როგორიცაა ბრაუზერის ტიპი, ონლაინ მომსახურებაზე გატარებული დროის ხანგრძლივობა, მონახულებული გვერდები, მითითებული საინფორმაციო რესურსის მაჩვენებელი (URL), ენობრივი უპირატესობები და სხვა ერთიანი ნაკადის მონაცემები. ჩვენ მონაცემებს ვიყენებთ უსაფრთხოების მიზნებისათვის, ნავიგაციის გამარტივებისათვის, მონაცემების ეფექტურად დემონსტრირებისთვის, სტატისტიკური მონაცემების შეგროვებისათვის, თქვენი გამოცდილების პერსონალიზებისათვის მაშინ, როდესაც იყენებთ ონლაინ სერვისებს და იმისათვის, რომ ამოვიცნოთ თქვენი კომპიუტერი, რათა დაგეხმაროთ ონლაინ სერვისებით სარგებლობაში. ჩვენ ასევე ვაგროვებთ სტატისტიკურ მონაცემებს ონლაინ სერვისების მოხმარების შესახებ, იმისათვის, რომ მუდმივად გავაუმჯობესოთ დიზაინი და ფუნქციონირება, მივხვდეთ თუ როგორ გამოიყენებიან ისინი და გავცეთ შეკითხვებს პასუხი.

დამატებით, ქუქი გვაძლევს საშუალებას, ამოვირჩიოთ ის რეკლამები თუ შეთავაზებები, რომლებიც თქვენ ყველაზე მეტად გხიბლავთ, და გამოვაჩინოთ ისინი, მაშინ როდესაც სარგებლობთ ონლაინ მომსახურებებით ან გავგზავნოთ მარკეტინგული ელ-ფოსტით სახით. ჩვენ ასევე ვიყენებთ ქუქის იმისათვის, რომ ვაკონტროლოთ გამოხმაურება ონლაინ რეკლამებსა და მარკეტინგულ ელ-ფოსტაზე.

თუარ გსურთ მონაცემები შეგროვდეს ქუქის საშუალებით, შეგიძლიათ წაიკითხოთ ქუქის კონტროლთან დაკავშირებით www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ -ზე.

თქვენ თანხმობას განაცხადებთ ქუქიზე, თქვენს ბრაუზერზე პარამეტრების შეცვლით ან მონიტორინგი პარამეტრების მართვის საშუალებით „ მონიტორინგის პარამეტრებზე“ დაჭერით, რომელიც მთავარი გვერდის ბოლოს არის განთავსებული. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ არ დაადასტურებთ ქუქის, შესაძლოა ადგილი ქონდეს გარკვეული სახის გაუმართაობას ონლაინ მომსახურების მოხმარების დროს. მაგალითისთვის, ჩვენ ვერ ამოვიცნობთ თქვენს კომპიუტერს და ყოველი ვიზიტის დროს მოგიწევთ სისტემაში შესვლა. ასევე, თქვენ ჩვენგან ვერ მიიღებთ სარეკლამო ან სხვა სახის შეთავაზებებს, რომლებიც თქვენს ინტერესებსა და საჭიროებებთან ახლოს არის. ამ მომენტისთვის, ჩვენ არ ვპასუხობთ ბრაუზერის „არ უთვალთვალო“ სიგნალს.

 • პიქსელური ტეგები და სხვა მსგავსი ტექნოლოგიები. ჩვენ ვაგროვებთ მონაცემებს პიქსელური ტეგებიდან (ასევე ცნობილი როგორც ვებ-შუქურები და გრაფიკული გაცვლის ფორმატები - GIFs), რომლებიც ასევე გამოიყენება სხვა ონლაინ სერვისებში სხვა საქმიანობებთან ერთად იმისათვის, რომ აკონტროლოს ონლაინ სერვისების მომხმარების საქმიანობა (მათ შორის ელ-ფოსტის მიმღებების), გაზომოს ჩვენი მარკეტინგული კამპანიების წარმატება და ააგოს ონლაინ სერვისების მოხმარების სტატისტიკა.
 • ანალიტიკა. ჩვენ ვაგროვებთ მონაცემებს Google-ის ანალიტიკის და Adobe-ის ანალიტიკის საშუალებით, რომლებიც გამოიყენებენ ქუქის და ტექნოლოგიებს, იმისათვის რომ შეაგროვონ და გაანალიზონ სერვისების მოხმარების მონაცემები. ეს სერვისები აგროვებენ მონაცემებს სხვა ვებ-გვერდების, აპლიკაციების და ონლაინ რესურსების გამოყენების შესახებ. თქვენ შეგიძლიათ გაიგოთ მეტი Google-ის პრაქტიკებთან დაკავშირებით, თუ გადახვალთ და www.google.com/policies/privacy/‌partners/ aგადმოტვირთავთ Google Analytics -ს და უარს იტყვით add-on-ზე, რომელიცე ხელმისაწვდომია აქ:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. თქვენ შეგიძლიათ გაიგოთ მეტი Adobe-ის და უარი განაცხადოთ http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html ფუნქციაზე სტუმრობით.
 • Adobe ფლეშ ტექნოლოგია (როგორიცაა ფლეშ ლოკალური საერთო ობიექტები (“Flash LSOs”)) და სხვა მსგავსი ტექნოლოგიები. ჩვენ ვაგროვებთ მონეცემებს Flash LSOs -ის და სხვა ტექნოლოგიების საშუალებით ზოგიერთ ვებ-გვერდებზე, იმისათვის რომ, სხვა ქმედებებთან ერთად, შევაგროვოთ და შევინახოთ თქვენ მიერ ონლაინ სერვისების მოხმარების მონაცემები. იმ შემთხვევაში, თუ არ გსურთ, Flash LSOs ინახებოდეს თქვენს კომპიუტერში, შეგიძლიათ დაარეგულიროთ ფლეშ ფლეიერის პარამეტრები, იმისათვის, რომ დაბოლკოთ Flash LSO -ს საცავის მიერ იმ ინსტრუმენტების გამოყენება, რომელიც მოთავსებულია Website Storage Settings Panel თქვენ ასევ შეგიძლიათ აკონტროლოთ Flash LSOs Global Storage Settings Panel და მიჰყვებით ინსტრუქციას (რომელიც ასევე მოიცავს ინსტრუქციებს, რომლებიც განმარტავს, მაგალითად როგორ წავშალოთ არსებული Flash LSOs (მოხსენიებული როგორც „ინფორმაცია“ მაკრომედიას საიტზე), როგორ ავიცილოთ თავიდან Flash LSOs-ის დასმა ჩვენს კომპიუტერზე ჩვენი ნებართვის გარეშე და (ფლეშ ფლეიერ 8-ისთვის და უფრო ახლის) როგორ დავბლოკოთ Flash LSOs, რომელიც არ არის იმ ოპერატორის მოწოდებული, რომლის გვერდზეც იმყოფებით იმ მომენტისათვის. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ფლეშ ფლეიერის გამოყენებამ იმისათვის, რომ აკრძალოს ან შეზღუდოს Flash LSOs -ს მიღება, შესაძლოა შეამციროს ან დააბრკოლოს ზოგიერთი ფლეშ აპლიკაციის ფუნქციონალურობა, მათ შორის ონლაინ სერვისებთან გამოყენებულის. მეტი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ იხილეთ https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html.
 • თქვენი IP მისამართი. ჩვენ ვინახავთ თქვენს აი-პი მისამართს, ნომერს, რომელიც ავტომატურად ენიჭება კომპიუტერს, რომელსაც იყენებთ თქვენი ინტერნეტ სერვის პროვაიდერის საშუალებით (ISP). IP მისამართი ავტომატურად იდენტიფიცირდება და ხვდება ჩვენს სერვერის ფაილებში, მას შემდეგ რაც მომხმარებელი შედის ონლაინ სერვისებში. ამ დროს ასევე ხდება ვიზიტის დროის და დათვალიერებული გვერდების იდენტიფიკაცია. ჩვენ ვიყენებთ აი-პი მისამართებს იმისათვის, რომ გამოვთვალოთ გამოყენების დონეები, მოვახდინოთ სერვერის პრობლემების დიაგნოსტიკა და ონლაინ სერვისების ადმინისტრირება. ჩვენ ასევე შესაძლოა მივიღოთ თქვენი სავარაუდო ადგილმდებარეობა თქვენი აი-პი მისამართიდან.

კომბინირებული მონაცემები. ჩვენ შესაძლოა დავაჯგუფოთ ის მონაცემები, რომლებიც შევაგროვეთ და ეს აგრეგირებული მონაცემები არ იქნება პირადად თქვენი ან რომელიმე სხვა მომხმარებლის მაიდენტიფიცირებელი.

Apri

ჩვენ ვიყენებთ პერსონალურ მონაცემებსა და სხვა მონაცემებს, რათა მოგაწოდოთ სერვისები, განვავითაროთ ახალი შეთავაზებები და დავიცვათ Marriott ჯგუფი და ჩვენი სტუმრები, როგორც ქვემოთ არის დეტალურად მოცემული. ზოგიერთ შემთხვევაში, ჩვენ მოგმართავთ თხოვნით, რომ პერსონალური მონაცემები ან სხვა მონაცემები მოგვაწოდოთ პირდაპირ ჩვენ. იმ შემთხვევაში, თუ არ მოგვაწვდით ჩვენ მიერ მოთხოვნილ მონაცემებს, ან აგვიკრძალავთ ასეთი მონაცემების შეგროვებას, ჩვენ სავარაუდოდ ვერ შევძლებთ თქვენთვის მოთხოვნილი სერვისების მიწოდებას.

ჩვენ ვიყენებთ პერსონალურ მონაცემებსა და სხვა მონაცემებს ჩვენი ბიზნესის ლეგიტიმური ინტერესებისათვის, მათ შორის:

 • თქვენ მიერ მოთხოვნილი სერვისის მოწოდება. ჩვენ ვიყენებთ პერსონალურ მონაცემებსა და სხვა მონაცემებს იმისათვის, რომ მოგაწოდოთ თქვენ მიერ მოთხოვნილი სერვისები, მათ შორის:
 • გავამარტივოთ დაჯავშნების გაკეთება, გადახდები, გავგზავნოთ ადმინისტრაციული ინფორმაცია, დადასტურების ან ჩამოსვლამდე გზავნილები, დაგეხმაროთ შეხვედრებსა და ღონისძიებებში და მოგაწოდოთ სხვა ინფორმაცია იმ ტერიტორიასა და ობიექტებთან დაკავშირებით, რომელშიც გაქვს ვიზიტი დაგეგმილი.
 • იმისთვის, რომ სრულყოფილად ვუზრუნველყოთ ჯავშნის პროცედურები, როგორიცაა ღირებულების გადახდა, თავისუფალი ოთახისა და შესაბამისი მომსახურების უზრუნველყოფა.
 • ჩვენი ელექტრონული ქვითრის პროგრამის მხარდასაჭერად. როდესაც თქვენ გვაწვდით თქვენი ელ-ფოსტის მისამართს ჯავშნის გაკეთების დროს, ჩვენ ვიყენებთ ამ ელ.ფოსტის მისამართს, რათა გამოგიგზავნოთ თქვენი ანგარიშის ასლი. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენი ელ-ფოსტის გამოყენებით ჯავშანს აკეთებთ სხვა ადამიანისათვის, ამ პიროვნების ანგარიშიც გამოგეგზავნებათ თქვენ. თქვენ შეგიძლიათ უარი თქვათ ანგარიშის ელ-ფოსტის საშუალებით მიღებაზე და სანაცვლოდ, მიიღოთ ფურცელზე დაბეჭდილი ანგარიში მიმღებში.
 • ჩვენ გამოვიყენებთ პირადი მონაცემებსა და სხვა მონაცემებს იმისათვის, რომ ვმართოთ ჩვენ შორის არსებული სახელშეკრულებო ურთიერთობა, რადგან გაგვაჩია ლეგიტიმური ინტერესი ამისათვის და / ან შევასრულოთ სამართლებრივი ვალდებულება.
 • სერვისების პერსონალიზაცია თქვენი პერსონალური პრიორიტეტების შესაბამისად. ჩვენ ვიყენებთ პერსონალურ მონაცემებსა და სხვა მონაცემებს, რათა მოვახდინოთ სერვისების პერსონალიზაცია და გავაუმჯობესოთ თქვენი გამოცდილებები, მათ შორის, როდესაც უკავშირდებით ჩვენს სატელეფონო ცენტრს, ეწვევით ჩვენს ერთ-ერთ ობიექტს ან გამოიყენებთ ონლაინ სერვისებს იმისათვის, რომ:
 • მოვარგოთ თქვენი მომავალი გამოცდილება თქვენს პერსონლაურ პრიორიტეტებს
 • წარმოგიდგინოთ თქვენს პერსონალურ პრიორიტეტებზე მორგებული შეთავაზებები
 • ჩვენ გამოვიყენებთ პერსონალურ მონაცემებსა და სხვა მონაცემებს იმისათვის, რომ მოგაწოდოთ თქვენი პერსონალური პრიორიტეტების შესაბამისი ინდივიდუალიზებული სერვისები თქვენი თანხმობის საფუძველზე ან იმიტომ, რომ ჩვენ გვაქვს ლეგიტიმური ინტერესი ამისათვის.
 • იმისათვის რომ გვქონდეს თქვენი პერსონალური პრიორიტეტების მიხედვით საქონლისა და მომსახურების შესახებ თქვენთან კომუნიკაცია. ჩვენ ვიყენებთ პერსონალურ მონაცემებსა და სხვა მონაცემებს იმისათვის, რომ:
 • გამოგიგზავნოთ მარკეტინგული კომუნიკაციები და სარეკლამო შეთავაზებები, ისევე როგორც პერიოდული კლიენტთა კმაყოფილების, ბაზრის ანალიზის ან ხარისხის უზრუნველყოფის კვლევები
 • ჩვენ გამოვიყენებთ პერსონალურ მონაცემებსა და სხვა მონაცემებს იმისათვის, რომ გვქონდეს თქვენთან კომუნიკაცია თქვენი თანხმობის შემთხვევაში, ვაკონტროლოთ ჩვენ შორის არსებული სახელშეკრულებო ურთიერთობა და/ან რადგან გაგვაჩია ლეგიტიმური ინტერესი ამისათვის.
 • ლოიალურობის პროგრამები. ჩვენ ვიყენებთ პერსონალურ მონაცემებსა და სხვა მონაცემებს იმისათვის, რომ:
 • შემოგთავაზოთ და მოვახდინოთ თქვენი მონაწილეობა გლობალური ლოიალურობის პროგრამებში, ისევე როგორც სხვა კონკრეტულ პროგრამებში, რომლებიც მორგებულია თქვენს ინტერესებზე.
 • გამოგიგზავნოთ შეთავაზებები, აქციები და ინფორმაცია თქვენი ანგარიშის სტატუსისა და აქტივაციების შესახებ
 • განვსაზღვროთ თქვენი ბენეფიტები
 • ვმართოთ ქულები, რომლებსაც იღებთ ერთობლივი საგადასახადო ბარათებით
 • ვმართოთ თქვენი არჩევანი, იმასთან დაკავშირებით თუ როგორ გსურთ მიიღოთ, თვალყური ადევნოთ და გამოიყენოთ თქვენი ქულები
 • ჩვენ გამოვიყენებთ პირად მონაცემებსა და სხვა მონაცემებს ამ გზით თქვენი თანხმობას შესაბამისად იმისათვის, რომ ვმართოთ ჩვენ შორის არსებული სახელშეკრულებო ურთიერთობა და / ან იმის გამო, რომ ჩვენ გვაქვს ლეგიტიმური ინტერესი ამისთვის.
 • ლატარეები, ღონისძიებები, ივენთები და რეკლამები. ჩვენ ვიყენებთ პერსონალურ მონაცემებს და სხვა მონაცემებს იმისათვის, რომ მოგეცეთ ლატარეებში, შეჯიბრებებსა და სხვა ხელშემწყობ ღო ნისძიებებში მონაწილეობისა და მათი მართვის უფლება. ამ საქმიანობებიდან ზოგიერთს გააჩნია დამატებითი წესები და შესაძლოა, შეიცავდეს დამატებით ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ვიყენებთ და ვაქვეყნებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს. ჩვენ გირჩევთ, რომ წაიკითხოთ ასეთი წესები ყურადღებით.
 • ჩვენ გამოვიყენებთ პირად მონაცემებსა და სხვა მონაცემებს ამ გზით თქვენი თანხმობას შესაბამისად იმისათვის, რომ ვმართოთ ჩვენ შორის არსებული სახელშეკრულებო ურთიერთობა და / ან იმის გამო, რომ ჩვენ გვაქვს ლეგიტიმური ინტერესი ამისთვის.
 • ბიზნეს მიზნები. ჩვენ ვიყენებთ პერსონალურ მონაცემებსა და სხვა მონაცემებს მონაცემთა ანალიზის, აუდიტის, უსაფრთხოების და თაღლითობის მონიტორინგისა და პრევენციისთვის (მათ შორის დახურული მიკროსქემის ტელევიზორით, ბარათი-გასაღებებითა და სხვა უსაფრთხოების სისტემების გამოყენებით), ახალი საქონლისა და მომსახურების განვითარების, გაძლიერების, სერვისების გაუმჯობესება და სახეცვლილებისათვის, გამოყენების ტენდენციების დადგენის, ჩვენი სარეკლამო კამპანიების ეფექტურობის განსაზღვრის და ჩვენი ბიზნეს საქმიანობის მოქმედებისა და გაფართოებისათვის.
 • ჩვენ გამოვიყენებთ პერსონალურ მონაცემებსა და სხვა მონაცემებს იმისათვის, რომ ვმართოთ ჩვენ შორის არსებული სახელშეკრულებო ურთიერთობა და / ან იმის გამო, რომ ჩვენ გვაქვს ლეგიტიმური ინტერესი ამისთვის.

Apri

თუ თქვენ მოგვანიჭეთ თანხმობა, რომელიც დაკავშირებულია გარკვეულ დამუშავებასთან ან ქმედებებთან, თქვენ გაქვთ უფლება გააუქმოთ თქვენი თანხმობა ნებისმიერ დროს ქვემოთ მოყვანილი ინფორმაციის გამოყენებით.

Apri

ჩვენი მიზანია, მოგაწოდოთ მასპინძლობის და მომსახურებების უმაღლესი ხარისხი, რისი მიღწევისთვისაც ჩვენ ვუზიარებთ პერსონალურ მონაცემებს და სხვა მონაცემებს შემდეგს:

 • Marriott ჯგუფი. ჩვენ ვუზიარებთ პერსონალურ და სხვა მონაცემებს სხვა კომპანიებს Marriott Group (PDF) ამ კონფიდენციალურობის განაცხადში აღწერილი მიზნების შესაბამისად,როგორიცაა სერვისების მიწოდება და პერსონალიზირება, თქვენთან ურთიერთობა, ლოიალურობის პროგრამების ხელშეწყობა და ჩვენი ბიზნეს მიზნების შესრულება. Marriott International, კორპორაცია არის პასუხისმგებელი მხარე ერთობლივად გამოყენებული პერსონალურ მონაცემებზე. ჩვენ ვიზიარებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებსა და სხვა მონაცემებს, რომლებიც გამოიყენება შესაბამისი საკუთრების დაჯავშნისათვის, იმისთვის, რომ გავახორციელოთ და დავასრულოთ თქვენი ჯავშანი.
 • მფლობელები და ფრანშიზის მიმღებები. ჩვენ გადავცემთ პერსონალურ მონაცემებსა და სხვა მონაცემებს Marriott ჯგუფის ბრენდირებული საკუთრებების მფლობელებსა და ფრანშიზის მიმღებებს ამ კონფიდენციალურობის განაცხადში აღწერილი მიზნებისთვის, როგორიცაა აღჭურვილობისა და სერვისების მიწოდება და პერსონალიზირება და ლოიალურობის პროგრამების ხელშეწყობა.
 • ჩვენ ვამჟღავნებთ პერსონალურ და სხვა მონაცემებს სახლების და ვილების ობიექტების მართვის კომპანიებთან და მათი სერვის პროვაიდერებთან, რაც განკუთვნილია კონფიდენციალურობის განაცხადში აღწერილი დანიშნულებებისთვის, როგორიც არის სერვისების მიწოდება, მხარდაჭერა და პერსონალიზაცია და ერთგულების პროგრამების ხელშეწყობა.
 • სტრატეგიული ბიზნეს პარტნიორები. ჩვენ გადავცემთ პერსონალურ მონაცემებსა და სხვა მონაცემებს სტრატეგიულ ბიზნეს პარტნიორებს, რომლებიც გვაწვდიან პროდუქციას, სერვისებს და შეთავაზებებს, რომლებიც აუმჯობესებენ თქვენს გამოცდილებას, რომელსაც იღებთ ჩვენთან ან რომელიც ვფიქრობთ, რომ წარმოადგენს თქვენი ინტერესის სფეროს. მონაცემების სტრატეგიულ პარტნიორებთან გაზიარებით, ჩვენ საშუალება გვეძლევა ვუზრუნველყოთ თქვენზე ინდივიდუალურად მორგებული სერვისები და უნიკალური სამოგზაურო გამოცდილება. მაგალითად, მონაცემების ეს გაზიარება საშუალებას აძლევს ჩვენს საკუთრებაში არსებულ სპას, რესტორანს, ფიტნეს ცენტრს, კონსიერჟს და სხვა ცენტრებს გაგიწიონ მომსახურება. ეს გაზიარება საშუალებას გვაძლევს მოგაწოდოთ ერთიანი გზა რომ შეიძინოთ პაკეტები, რომლებიც მოიცავს მოგზაურობასთან დაკავშირებულ მომსახურებას, როგორიცაა ავიაბილეთების, ავტომობილების გაქირავების და შვებულების პაკეტები.
 • სერვისის მომწოდებლები. ჩვენ გადავცემთ პერსონალურ და სხვა მონაცემებს მომსახურების გამწევ მესამე პირებს, ამ კონფიდენციალურობის განაცხადში აღწერილი მიზნების შესაბამისად. მომსახურების მიმწოდებლების მაგალითები მოიცავს კომპანიებს, რომლებიც უზრუნველჰყოფენ ვებ ჰოსტინგის, მონაცემთა ანალიზის, გადახდის დამუშავების, შეკვეთის შესრულების, საინფორმაციო ტექნოლოგიების და ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, მომხმარებლის მომსახურებას, ელექტრონული ფოსტის მიწოდებას, მარკეტინგს, აუდიტს და სხვა სერვისებს.
 • დაკავშირებული ანგარიშები და სარეკლამო აქტივობები. ჩვენ ვთანამშრომლობთ მესამე პირებთან, რომლებიც საშუალებას მოგცემთ ჩაერთოთ მათ სერვისებში ან მონაწილეობა მიიღოთ მათ აქციებში. მაგალითად, გარკვეული კომპანიები საშუალებას მოგცემენ გამოიყენოთ თქვენი ლოიალურობის პროგრამის ნომერი ან ონლაინ სერვისებზე შესასვლელი, რათა მიიღოთ მათი მომსახურება ან დარეგისტრირდეთ მათი მომსახურებების მისაღებად. ამ კომპანიებში შედიან ავიაბილეთებისა და ავტომობილების გაქირავების პროვაიდერები, ისევე როგორც ლატარეისა და შეჯიბრებების დამფინანსებლები. დამატებით, თქვენი სოციალური მედიის ანგარიშის პროვაიდერი საშუალებას გაძლევთ, დაუკავშიროთ თქვენი სოციალური მედიის ანგარიში თქვენს ონლაინ სერვისის ანგარიშს ან შეხვიდეთ თქვენი ონლაინ სერვისების ანგარიშზე თქვენი სოციალური მედიის ანგარიშებიდან. ამ სერვისებში ჩართვისას, ჩვენ გადავცემთ თქვენს პირადი მონაცემებსა და სხვა მონაცემებს მესამე პირებს. იმ შემთხვევაში თუ არ გსურთ, რომ თქვენი პირადი მონაცემების ან სხვა მონაცემების გაზიარება მოხდეს ამ გზით, მაშინ არ მიაწოდოთ თქვენი ლოიალურობის პროგრამის ნომერი მესამე მხარეს, არ გამოიყენოთ თქვენი ონლაინ სერვისების შესასვლელი მონაცემები მესამე მხარის პრომოუშენის რეგისტრაციისთვის და არ დაუკავშიროთ თქვენი ონლაინ სერვისების ანგარიშები მესამე მხარის სერვისების ანგარიშებს. ამ გზით გაზიარებული მონაცემები რეგულირდება მესამე მხარის კონფიდენციალურობის პოლიტიკით და არა ამ კონფიდენციალურობის განაცხადით.
 • eFolio პროგრამა. თუ თქვენ ხართ იმ კომპანიის თანამშრომელი, რომელიც მონაწილეობს Marriott ჯგუფის eFolio პროგრამაში და ჯავშნით თქვენს ოთახს კორპორატიული კოდის გამოყენებით ან იხდით თქვენს ხარჯებს კორპორატიული საკრედიტო ბარათის გამოყენებით, თქვენი ფოლიოს ექსტრაქცია, რომელშიც დეტალურად არის აღწერილი თქვენთვის მოწოდებული საქონლისა და მომსახურების შესახებ ინფორმაცია, შესაძლოა გაეგზავნოს თქვენს კომპანიას და თქვენი საკრედიტო ბარათის კომპანიას. ეს კონფიდენციალურობის განცხადება არ ვრცელდება თქვენს იმ პერსონალურ მონაცემებზე, რომელსაც მართავს თქვენი დამსაქმებელი, საკრედიტო ბარათის ნებისმიერი კომპანია ან ბანკი, და ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი მათ პრაქტიკაზე.
 • კორპორაციული რეორგანიზაცია. ჩვენ შესაძლია გავუმჟღავნოთ ან გადავცეთ თქვენი პერსონალური მონაცემები ან სხვა მონაცემები მესამე მხარეს, Marriott ჯგუფის ბიზნესის, აქტივების ან კაპიტალის (მათ შორის გაკოტრების ან მსგავსი პროცესების ) ნებისმიერი რეორგანიზაციის, შერწყმის, გაყიდვის, ერთობლივი სპეკულაციის, დანიშვნის, გადაცემის ან სხვა განკარგულების შემთხვევაში.

Apri

ჩვენ გამოვიყენებთ ან გავამჟღავნებთ პერსონალურ მონაცემებს, თუკი მივიჩნევთ ამას საჭიროდ და მისაღებად: (ა) რათა დავიცვათ შესაბამისი კანონი, მათ შორის, თქვენი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ არსებული კანონები; (ბ) დავიცვათ სამართლებრივი პროცესი; (გ) მოთხოვნებზე ვუპასუხოთ საჯარო და სამთავრობო დაწესებულებებს, მათ შორის თქვენი ქვეყნის გარეთ არსებულ დაწესებულებებს და დავაკმაყოფილოთ ეროვნული უსაფრთხოების ან სამართალდამცავთა მოთხოვნები; (დ) აღვასრულოთ ჩვენი დადგენილებები და პირობები; (ე) დავიცვათ ჩვენი ოპერაციები; (ვ) დავიცვათ უფლებები, კონფიდენციალურობა, Marriott ჯგუფის უსაფრთხოება ან საკუთრება, თქვენ ან სხვები; და (ზ) შეგვეძლოს გავახორციელოთ შესაძლებლობები ან შევამციროთ ზიანი, რომელიც შესაძლოა მოგვადგეს.

ჩვენ შესაძლოა გამოვიყენოთ ან გავამჟღავნოთ სხვა მონაცემები ნებისმიერი მიზეზით, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ამას გვიკრძალავს შესაბამისი კანონი. ზოგიერთ შემთხვევაში, შესაძლოა სხვა მონაცემები გავაერთიანოთ პერსონალურ მონაცემებთან (როგორიცაა მაგალითად, თქვენი სახელის გაერთიანება თქვენს ადგილმდებარეობასთან). იმ შემთხვევაში თუ ასე მოვიქცევით, გაერთიანებულ მონაცემებს მივუდგებით, როგორც პერსონალურ მონაცემებს, მანამ სანამ ის კომბინირებულია.

Apri

ეს კონფიდენციალურობის განაცხადი არ არის მიმართული და ჩვენ არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას კონფიდენციალურობაზე, მონაცემებსა ან სხვა პრაქტიკებზე, Marriott ჯგუფის გარე წარმომადგენლებზე, მათ შორის ფრანშიზებზე, მფლობელებზე, სახლებისა და ვილების მმართველ პარტნიორებზე, ავტორიზებულ ლიცენზიატებზე, სტრატეგიულ ბიზნეს პარტნიორებსა ან ნებისმიერ მესამე მხარეზე, რომლებიც ოპერირებენ ნებისმიერ საიტს ან სერვისს, დაკავშირებული გადახდის მომსახურებასთან, ლოიალურობის პროგრამასთან ან ვებ-გვერდთან, რომელიც ჩვენი საკუთრებების მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტ პროვაიდერების მიმღებ გვერდზეა. ბმულის ჩართვა ონლაინ სერვისებზე ჩვენი მხრიდან არ გულისხმობს მიბმული ვებ-გვერდის ან სერვისის გამოყენების მხარდაჭერას. ჩვენ არ გვაქვს კონტროლი და არ ვართ პასუხისმგებელი ნებისმიერი მესამე მხარის მიერ თქვენ შესახებ მოპოვებულ, გამოყენებულ თუ გამჟღავნებულ პერსონალურ მონაცემებზე.

დამატებით, ჩვენ არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას სხვა ორგანიზაციების მიერ მონაცემთა შეგროვება, გამოყენება, გამჟღავნებაზე, ან უსაფრთხოების პოლიტიკასა ან პრაქტიკაზე, როგორებიცაა Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM ან სხვა ნებისმიერი აპლიკაციის დეველოპერი, აპლიკაციის პროვაიდერი, სოციალური მედია პლატფორმის პროვაიდერი, ოპერაციული სისტემის პროვაიდერი, უკაბელო სერვისის პროვაიდერი ან მოწყობილობის მწარმოებელი, მათ შორის ნებისმიერი პერსონალური მონაცემები რომლებსაც თქვენ უზიარებთ სხვა ორგანიზაციებს აპლიკაციების ან ჩვენი სოციალური მედია გვერდების საშუალებით.

Apri

ჩვენ შესაძლოა გამოვიყენოთ მესამე მხარის სარეკლამო კომპანიები რეკლამირებისთვის იმ პროდუქციასა და მომსახურების შესახებ, რომელმაც შესაძლოა დაგაინტერესოთ ონლაინ სერვისებზე წვდომისა და მათი გამოყენების დროს, სხვა ვებ-საიტების ან ონლაინ სერვისების გამოყენებისას. მსგავსი რეკლამების მოსაწოდებლად, ეს კომპანიები ათავსებენ ან ამოიცნობენ უნიკალურ ქუქის თქვენს ბრაუზერში (მათ შორის პიქსელ ტეგების გამოყენების საშუალებით). თუ გსურთ მეტი ინფორმაცია ამ პრაქტიკის შესახებ და გინდათ მეტი გაიგოთ თქვენს არჩევანზე ამასთან დაკავშირებით, გთხოვთ, ეწვიოთ www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp and www.aboutads.info. იმისათვის, რომ უარი თქვათ ამ მეთოდზე, შეგიძლიათ გადმოტვირთოთ AppChoices აპლიკაცია www.aboutads.info/appchoices.

Apri

ჩვენ ვცდილობთ, გამოვიყენოთ გონივრული ორგანიზაციული, ტექნიკური და ადმინისტრაციული ზომები პერსონალური მონაცემების დაცვის მიზნით. სამწუხაროდ, მონაცემთა გადაცემის ან შენახვის სისტემა არ არის 100%-ით გარანტირებული, რომ იქნება უსაფრთხო. თუ თქვენ გჯერათ, რომ თქვენი ურთიერთქმედება ჩვენთან აღარ არის უსაფრთხო (მაგალითად, თუ თქვენ გრძნობთ, რომ თქვენი ანგარიშის უსაფრთხოება კომპრომეტირებულია), გთხოვთ, დაუყოვნებლივ შეგვატყობინეთ „ჩვენთან კონტაქტი“-ს ქვემოთ არსებული განყოფილების მიხედვით.

Apri

როდესაც საქმე ეხება თქვენს მონაცემებს, თქვენ გაქვთ არჩევანის საშუალება და ჩვენ გვსურს, რომ უზრუნველგყოთ იმ ინფორმაციით, რომლითან თქვენ გააკეთებთ თქვენთვის სწორ არჩევანს.

იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ აღარ გსურთ მარკეტინგული ელ-ფოსტის მიღება, შეგიძლიათ ამაზე თქვათ უარი ჩვენს unsubscribe page მისამართზე https://www.marriott.com/profile/email/ unsubscribeChallenge.mi შესვლით ან მიჰყევით ჩვენ მიერ გამოგზავნილ, მსგავსი შინაარსის ელ-ფოსტაში მითითებულ ინსტრუქციას.

დამატებით, ჩვენი ლოიალურობის პროგრამების წევრებს მარკეტინგულ ელ-ფოსტაზე უარის თქმა შეუძლიათ მათი პროგრამის ანგარიშის საშუალებით ან წერილის გაგზავნით შემდეგზე: ინტერნეტ მომხმარებელზე ზრუნვა - გამოწერის გაუქმება, 1818 North 90 Street, Omaha, Nebraska 68114-1315 აშშ.

ჩვენ ვეცდებით დავაკმაყოფილოთ თქვენი მოთხოვნა გონივრულ ვადაში. იმ შემთხვევაში, თუ უარს იტყვით ჩვენგან მარკეტინგული ელ-ფოსტის მიღებაზე, ჩვენ შესაძლოა ისევ განვაგრძოთ მნიშვნელოვანი ადმინისტრაციული შეტყობინებების გამოგზავნა, რომელთა მიღებაზეც უარის თქმის უფლება არ გაქვთ.

სპეციალური განცხადება კალიფორნიის მოქალაქეებისთვის: კლიენტებს, რომლებიც ცხოვრობენ კალიფორნიაში და რომლებიც გადმოგვცემენ თავიანთ პერსონალურ მონაცემებს, ყოველ კალენდარულ წელში ერთხელ, შეუძლიათ მოითხოვონ ინფორმაცია პირადი მონაცემების ცალკეული კატეგორიების გაზიარების შესახებ მესამე მხარეებისთვის და Marriott ჯგუბის ფარგლებში, მათი პირდაპირი მარკეტინგული მიზნებისათვის. მსგავსი მოთხოვნები უნდა იყოს წარმოგვიდგინოთ აქprivacy@marriott.com ან :

Marriott International, Inc.
გლობალური სამართლებრივი ნორმების დაცვა, კონფიდენციალურობა
10400 Fernwood Road
Bethesda, MD 20817

 

ჩვენ მოგაწოდებთ მესამე პირისათვის, მათი პირდაპირი მარკეტინგული მიზნებისათვის გადაცემულ პერსონალური მონაცემების კატეგორიების სიას, ამ მესამე მხარეების სახელებსა და მისამართებთან ერთად, მიმდინარე კალენდარული წლის განმავლობაში. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, რომ არ ვუპასუხოთ იმ მოთხოვნებს, რომლებიც გაიგზავნა ამ პარაგრაფში მითითებული მისამართებისგან განსხვავებულ მისამართებზე.

Apri

იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ პირად მონაცემებზე, რომლებიც ჩვენ მოგვაწოდეთ, გსურთ მოითხოვოთ წვდომა, მათი შეცვლა, წაშლა, გამოყენების შეზღუდვა ან მათი დამუშავების გასაჩივრება, ან თუ გსურთ მიიღოთ თქვენი პირადი მონაცემების ელექტრონული ასლი სხვა კომპანიისთვის გადაცემის მიზნით (იმდენად, რამდენადაც ეს უფლება არის კანონით თქვენთვის მინიჭებული), გთხოვთ შეავსოთ ეს ფორმა. იმ შემთხვევაში, თუ გაქვთ კითხვები ჩვენ პროცესთან დაკავშირებით, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ privacy@marriott.com -ზე, ან ფოსტის საშუალებით შემდეგ მისამართზე:

Marriott International, Inc.
Global Compliance, Privacy
10400 Fernwood Road
Bethesda, MD 20817
ამერიკის შეერთებული შტატები

EEA საკონტაქტო ინფორმაცია:
Marriott Hotels Limited
Global Compliance
Barnard’s Inn
86 Fetter Lane
London EC4A 1EN
გაერთიანებული სამეფო

თქვენი დაცვის მიზნით, ჩვენ ვასრულებთ მხოლოდ იმ მოთხოვნას, რომელიც დაკავშირებულია კონკრეტულ ელექტრონულ მისამართთან და/ან ნდობის ანგარიშის ნომერთან, რომელსაც აიდენტიფიცირებთ თქვენს მოთხოვნაში, და შესაძლოა ჩვენ დაგვჭირდეს თქვენი ვინაობის გადამოწმება, სანამ თქვენი მოთხოვნა შესრულდება. იმ შემთხვევაში თუ ეს დაშვებულია კანონით, ჩვენ შესაძლოა დაგაკისროთ შესაბამისი გადასახადი, რომ დავფაროთ ხარჯები თქვენი მოთხოვნის საპასუხოდ.

Marriott ითვალისწინებს და პატივს სცემს ჩვენი სტუმრების კონფიდენციალურობას და ვეცდებით დავაკმაყოფილოთ თქვენი მოთხოვნა გონივრულ ვადაში შესაბამისი კანონის დაცვით.

Apri

ჩვენ შევინარჩუნებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს ამ კონფიდენციალურობის შესახებ განაცხადში აღწერილი მიზნების განხორციელებისათვის აუცილებელი პერიოდის განმავლობაში, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ხანგრძლივი შენარჩუნების პერიოდი, სავალდებულო ან ნებადართულია კანონით.

კრიტერიუმები, რომლებიც გამოიყენება ჩვენი შენარჩუნების პერიოდების დასადგენად მოიცავს:

 • დროის ხანგრძლივობა , რომლის განმავლობაშიც ჩვენ გვაქვს თქვენთან მიმდინარე ურთიერთობა და გაწვდით სერვისებს (მაგალითად მანამ, სანამ ჩვენთან გვაქვს ანგარიში ან სარგებლობთ მომსახურებებით)
 • იმ შემთხვევაში, ადგილი აქვს თუ არა იურიდიულ ვალდებულებას, რომელსაც ვექვემდებარებით (მაგალითად, გარკვეული კანონები გვავალდებულებს, რომ შევინახოთ თქვენი ტრანზაქციების ჩანაწერები რაღაც პერიოდის განმავლობაში, სანამ წაშლა შეგვეძლება)
 • მიზანშეწონილია თუ არა შენარჩუნება ჩვენი სამართლებრივი მდგომარეობის გათვალისწინებით (როგორიცაა, შეზღუდვების დებულებები, სამართალწარმოება ან მარეგულირებელი გამოძიებები)

Apri

კონკრეტული მოთხოვნის გარეშე, გთხოვთ, რომ არ გამოგვიგზავნთ, არ გაგვიმხილოთ, სერვისების საშუალებით ან უშუალოდ ჩვენ, ნებისმიერი მგრძნობიარე პერსონალური მონაცემები (მაგალითად, სოციალური უსაფრთხოების ნომერი, გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი, პასპორტის ნომერი, მართვის მოწმობის ნომერი ან სახელმწიფოს მიერ ნებისმიერი სხვა გაცემული საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის ნომერი; საკრედიტო ან სადებეტო ბარათის მონაცემები ან ფინანსური ანგარიშის ნომერი, კოდით ან პაროლით ან მათ გარეშე, რაც ანგარიშზე ხელმისაწვდომობას უზრუნველყოფს, საკრედიტო ისტორია; ან რასობრივი ან ეთნიკური წარმოშობის მონაცემები, ინფორმაცია სქესობრივ ცხოვრების შესახებ ან სექსუალურ ორიენტაციაზე, სამედიცინო ან ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმაცია, ბიომეტრიკა ან გენეტიკური მახასიათებლები, ბიომეტრიული შაბლონები, პოლიტიკური ან ფილოსოფიური შეხედულებები, პოლიტიკურ პარტიაში ან სავაჭრო კავშირში წევრობა, ინფორმაცია წარსულის შესახებ, სამართლებრივი მონაცემები, ისეთი როგორიც არის ადმინისტრაციული თუ სხვა სამართლებრივი ან სისხლის სამართლის საქმეების შესახებ).

Apri

მომსახურება არ არის მიმართული თექვსმეტი წლის (16) წლამდე ასაკის პირებისათვის და ჩვენ ვითხოვთ, რომ მათ არ წარმოადგინონ პერსონალური მონაცემები სერვისების მეშვეობით.

Apri

Marriott ჯგუფი გლობალური ორგანიზაციაა და გლობალურ სერვისებს გთავაზობთ. მონაცემების გაზიარება საზღვრის კვეთით არსებითია სერვისებისთვის, რათა თქვენ მიიღოთ ერთნაირად მაღალი ხარისხის მომსახურება, სადაც არ უნდა იყოთ მსოფლიოში. შედეგად,კანონის გათვალისწინებით, პერსონალურ მონაცემებსა და სხვა მონაცემებს, რომლებიც მოვაგროვეთ სერვისებთან დაკავშირებით, გავგზავნით იმ ქვეყნების ორგანიზაციებთან, სადაც მონაცემთა დაცვის სტანდარტები შეიძლება განსხვავდებოდეს იმ ქვეყანის სტანდარტებისაგან, სადაც თქვენ ცხოვრობთ. Marriott-ის ბრენდირებული ობიექტების სტუმრობის ან მათში დარჩენის, ჯავშნის გაკეთების, Marriott-ის ბრენდირებული მომსახურებით სარგებლობისას, აცნობიერებთ, რომ თქვენს პერსონალურს მონაცემებს გადავცემთ გლობალურად.

გარკვეულ შემთხვევებში, სასამართლოს, სამართალდამცავს ორგანოებს, მარეგულირებელს ორგანოებს ან უსაფრთხოების სხვა ორგანოებს იმ სხვა ქვეყნებში უფლება ექნებათ თქვენს პირად მონაცემებზე წვდომის.

ზოგიერთი ევროპის ეკონომიკური სივრცის არაწევრი ქვეყანა, ევროკომისიის მიერ აღიარებულია, როგორც მონაცემთა დაცვის, ევროპის ეკონომიკური სივრცის სტანდარტის, ადექვატური დონის მქონე (ამ ქვეყნების სრული ჩამონათვალი ხელმისაწვდომია here).

Apri

Marriott International, კორპორაციამ და ზოგიერთმა მისმა აშშ-ს პარტნიორება დაამტკიცეს ევროკავშირი-აშშ. და შვეიცარია-აშშ. კონფიდენციალურობის ფარიframeworks.ჩვენი სერთიფიკატები შეგიძლიათ იხილოთ: www.privacyshield.gov/list.http://www.privacyshield.gov.კონფიდენციალურობის ფართან დაკავშირებული მეტი პრინციპებისათვის, გთხოვთ ეწვიეთ:[შენიშვნა: ჩაწერეთ ბმული].

Apri

წარწერა „ბოლოს განახლებული" ამ გვერდის თავზე მიუთითებს, როდესაც ეს კონფიდენციალურობის განაცხადი ბოლოს განახლდა. ნებისმიერი ცვლილება ძალაში შედის, როდესაც ჩვენ გამოვაქვეყნებთ შესწორებულ კონფიდენციალურობის განცხადს ონლაინ სერვისებზე ამ ცვლილების შემდეგ სერვისების გამოყენება ნიშნავს იმას, რომ თქვენ დაეთანხმეთ კონფიდენციალურობის შესახებ შესწორებულ განაცხადს. თუ გსურთ ,იხილოთ კონფიდენციალურობის განაცხადის წინა ვერსია, რომელიც ამ რევიზიის წინ იყო ძალაში, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ privacy@marriott.com.

Apri

იმ შემთხვევაში, თუ გაქვთ კითხვები წინამდებარე კონფიდენციალურობის განაცხადზე, გთხოვთ, დაგვიკავშირდით privacy@marriott.com-ზე, ან ფოსტის საშუალებით შემდეგ მისამართზე:

Marriott International, Inc.
Global Compliance, Privacy
10400 Fernwood Road
Bethesda, MD 20817
ამერიკის შეერთებული შტატები

EEA საკონტაქტო ინფორმაცია:
Marriott Hotels Limited
Global Compliance
Barnard’s Inn
86 Fetter Lane
London EC4A 1Enგაერთიანებული
გაერთიანებული სამეფო

ჩვენი საჩივრების მართვის პრაქტიკასთან და კონტაქტებთან დაკავშირებული უფრო ვრცელი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ იხილოთ ჩვენი კონფიდენციალურობის დაცვის სტუმრის კონფიდენციალურობის პოლიტიკა. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენთან თქვენს მიერ ელ. ფოსტით კომუნიკაცია შეიძლება ყოველთვის არ იყოს უსაფრთხო, გთხოვთ თქვენს ელ. ფოსტაში არ მიუთითოთ ინფორმაცია საკრედიტო ბარათზე ან სენსიტიური მონაცემები.

Apri

თქვენ ასევე შეგიძლიათ:

 • დაუკავშირდით ჩვენს მონაცემთა დაცვის ოფიცერს, რომელიც პასუხისმგებელია თქვენს ქვეყანასა ან რეგიონზეMarriottDPO@marriott.com. თქვენს ელ-ფოსტაში გთხოვთ, მიუთითოთ ქვეყანა, საიდანაც გვიკავშირდებით
 • შეიტანეთ საჩივარი თქვენი ქვეყნისთვის ან რეგიონისთვის მონაცემთა დაცვის ორგანოსთან, ან იქ სადაც ადგილი ჰქონდა შესაბამისი მონაცემთა დაცვის კანონის დარღვევას at http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

დაკავშირებული ბმულები

კონფიდენციალურობის პრიორიტეტები

Marriott- ში ჩვენ პატივს ვცემთ თქვენს კონფიდენციალურობას და გვსურს, მოგაწოდოთ ინფორმაცია და არჩევანი. ქვემოთ მოცემული ოფციები საშუალებას გაძლევთ გამოხატოთ თქვენი პრიორიტეტები: რას და რა რაოდენობით გვიზიარებთ ჩვენ და როდის და როგორ იგებთ ჩვენგან.

Apri

ჩვენ გვსურს, გავიგოთ რა არის თქვენთვის შესაფერისი და უზრუნველვჰყოთ, რომ გქონდეთ ინდივიდუალური გამოცდილება. როგორც ზემოთ, ჩვენი გლობალური კონფიდენციალურობის შესახებ განაცხადში დეტალურად არის აღწერილი, ჩვენ ვიყენებთ ჩვენს ვებგვერდებზე ციფრულ ინსტრუმენტებს, როგორიცაა მზა ჩანაწერები და ტეგებს. მზა ჩანაწერები ასევე გვეხმარება მოგაწოდოთ, დავიცვათ და გავაუმჯობესოთ ჩვენი სერვისები. თქვენი პრიორიტეტების დასარეგულირებლად, გთხოვთ, ეწვიოთ ჩვენს მონიტორინგის პარამეტრების გვერდს Open in a new browser tab.

Apri

გვსურს ჩვენი დაკავშირების სიხშირე და შინაარსი იყოს თქვენთვის გამოსადეგი და საჭირო. თქვენი პარამეტრების ანსაზღვრისათვის, გთხოვთ, შედით თქვენს ლოიალურობის ანგარიშის პროფილზე და აირჩიეთ კომუნიკაციის პარამეტრები.
გამოწერის გასაუქმებლად გამოიყენეთ ჩვენს შორის წარმოებული ნებისმიერი კომუნიკაციის ბოლოს მითითებული ბმული. შენიშვნა: იმ შემთხვევაშიც კი, თუ თქვენ იტყვით ჩვენი მხრიდან კომუნიკაციაზე უარს, ჩვენ კვლავ გამოგიგზავნით ტრანზაქციურ შეტყობინებებს თქვენს ჯავშნებზე ან დარჩენასთან დაკავშირებით, ჩამოსვლამდელი შეტყობინებების, დასტურის და სტუმართა კმაყოფილების კვლევებს.

Apri

იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ პირად მონაცემებზე, რომლებიც ჩვენ მოგვაწოდეთ, გსურთ მოითხოვოთ წვდომა, მათი შეცვლა, წაშლა, გამოყენების შეზღუდვა ან მათი დამუშავების გასაჩივრება, ან თუ გსურთ მიიღოთ თქვენი პირადი მონაცემების ელექტრონული ასლი სხვა კომპანიისთვის გადაცემის მიზნით (იმდენად, რამდენადაც ეს უფლება არის კანონით თქვენთვის მინიჭებული), გთხოვთ შეავსოთ ეს ფორმა. იმ შემთხვევაში, თუ გაქვთ კითხვები ჩვენ პროცესთან დაკავშირებით, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ privacy@marriott.com -ზე, ან ფოსტის საშუალებით შემდეგ მისამართზე:

Marriott International, Inc.
Global Compliance, Privacy
10400 Fernwood Road
Bethesda, MD 20817
ამერიკის შეერთებული შტატები

EEA საკონტაქტო ინფორმაცია:
Marriott Hotels Limited
Global Compliance
Barnard’s Inn
86 Fetter Lane
London EC4A 1EN
გაერთიანებული სამეფო

თქვენი დაცვის მიზნით, ჩვენ ვასრულებთ მხოლოდ იმ მოთხოვნას, რომელიც დაკავშირებულია კონკრეტულ ელექტრონულ მისამართთან და/ან ნდობის ანგარიშის ნომერთან, რომელსაც აიდენტიფიცირებთ თქვენს მოთხოვნაში, და შესაძლოა ჩვენ დაგვჭირდეს თქვენი ვინაობის გადამოწმება, სანამ თქვენი მოთხოვნა შესრულდება. იმ შემთხვევაში თუ ეს დაშვებულია კანონით, ჩვენ შესაძლოა დაგაკისროთ შესაბამისი გადასახადი, რომ დავფაროთ ხარჯები თქვენი მოთხოვნის საპასუხოდ.

Marriott ითვალისწინებს და პატივს სცემს ჩვენი სტუმრების კონფიდენციალურობას და ვეცდებით დავაკმაყოფილოთ თქვენი მოთხოვნა გონივრულ ვადაში შესაბამისი კანონის დაცვით.